پژوهشی در حیات سیاسی و مبارزاتی مالک بن نویره


قیمت: 28.000 تومان

مؤلف: حسن علی پور وحید
موضوع: تاریخی    ـ   سیاسی
قطع: وزیری
نوبت چاپ: اول
تعداد مجلدات: یک جلد
تعداد صفحات: 684
تاریخ انتشار: زمستان 1394
شمارگان: 500